Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Bouwtekeningen, planning, registratie en coördinatie

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Dit cluster in het dossier Aanneming van werk bevat informatie en modelbrieven over de goedkeuring van bouwtekeningen, het algemeen tijdschema en het werkplan, zoals een en ander is geregeld in de UAV 1989. Hieruit blijkt dat het algemeen tijdschema de status van een leidraad heeft. Verder bevat dit cluster een modelbrief over verschuiving van werkzaamheden (paragraaf 13 UAV 1989) en een modelbrief over wijziging in de uitvoering van het werk (paragraaf 34 UAV 1989). De registratie van bepaalde gegevens moet op grond van de UAV 1989 worden vastgelegd in een weekrapport of een dagboek. Ten slotte bevat dit cluster informatie over de situatie van nevenaanneming, waarbij in veel gevallen een coördinatieovereenkomst wordt gesloten.

In dit artikel:

  • Algemeen tijdschema
  • Bouwtekeningen
  • Coördinatie
  • Dagboek
  • Opgave personeel
  • Verkeersmaatregelen
  • Verschuiving werkzaamheden
  • Weekrapport
  • Werkplan
  • Wijziging uitvoering werk