Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Contract, bestek, vergunningen en voorschriften

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Dit cluster in het dossier Aanneming van werk bevat informatie over de aannemingsovereenkomst. In veel gevallen worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard, zoals de UAV 1989 en de AVA 1992. Het bestek bevat een beschrijving van het werk. Partijen moeten zich bewust zijn van kwaliteitsborging. Verder is het van belang rekening te houden met de regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. In tal van gevallen is de aannemer betrokken bij de werkzaamheden in de ontwerpfase. In dat geval kan een bouwteamovereenkomst worden gesloten. Soms is sprake van bijzondere contractsvormen, zoals partnering en alliancing. Al deze onderwerpen komen aan de orde in verdiepingsartikelen.

Het cluster bevat verder informatie over de regeling in de UAV 1989 van de verplichtingen van de opdrachtgever, de verplichtingen van de aannemer en de risico's die ieder van partijen draagt. De risico's hebben onder meer betrekking op het verkrijgen van vergunningen en de wijziging van wet- en regelgeving. De aannemer is aansprakelijk voor de uitvoering van het werk. De opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor bouwstoffen, leveranciers en onderaannemers, die door hem zijn voorgeschreven aan de aannemer. Hij is eveneens verantwoordelijk voor orders en aanwijzingen die door hemzelf of de directie worden gegeven. De aannemer heeft wel een waarschuwingsplicht.

Dit alles wordt beschreven in een aantal verdiepingsartikelen en tal van vragen & antwoorden. Verder bevat dit cluster een aantal modelbrieven, zodat pasklare tools voor de praktijk kunnen worden gebruikt.

In dit artikel:

 • Arbeidsomstandigheden
 • AVA 1992
 • Bestek
 • Bouwteamovereenkomst
 • Directie
 • Informatieplicht opdrachtgever
 • Kwaliteitsborging
 • Orders en aanwijzingen
 • Overdracht werk
 • Partnering en alliancing
 • Risico's aannemer
 • Risico's opdrachtgever
 • UAV 1989
 • Vergunningen
 • Verplichtingen aannemer
 • Verplichtingen opdrachtgever
 • Voorgeschreven bouwstoffen
 • Voorgeschreven leverancier
 • Voorgeschreven onderaannemer
 • Waarschuwingsplicht
 • Wijziging wet- en regelgeving