Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Financiering en zekerheden

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009

Banken vormen een belangrijke financieringsbron voor kredietnemers. In dit artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de procedure voor het verstrekken van krediet door banken. Deze procedure leidt uiteindelijk tot een kredietovereenkomst tussen de betrokken partijen. In het artikel wordt dieper ingegaan op de zekerheden die de kredietgever verlangt van de kredietnemer alvorens tot kredietverstrekking over te gaan.

In dit artikel:

  • Kredietovereenkomst
  • Financiering
  • Pandrecht
  • Hypotheekrecht
  • Checklist planning krediettransactie