Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Milieueffectrapportage

Thema:  Milieu en gezondheid
13-11-2014
Geschreven door: mr. Maayke Maas-Cooymans en Schrijnemaekers

In dit artikel wordt de milieueffectrapportage (m.e.r.) behandeld. U leest wat de m.e.r. inhoudt en wat de grondslag ervan is. Al met al is de m.e.r.-procedure niet eenvoudig, eenduidig en overzichtelijk. Dit leidt in de regel tot veel vertragingen, met alle gevolgen van dien. Het is derhalve noodzakelijk om al in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen of wellicht sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plicht.

Het zwaartepunt van de m.e.r. komt uiteindelijk meer op planniveau dan op projectniveau te liggen. Zo krijgt het milieubelang op het vroegste moment – wanneer veelal de belangrijkste keuzes worden gemaakt – in de besluitvorming een volwaardige plaats.

In dit artikel:

  • Wat is een m.e.r.?
  • M.e.r.-richtlijn
  • M.e.r.-plicht
  • M.e.r.-beoordelingsplicht
  • Eisen m.e.r.
  • Procedure m.e.r.
  • Rechtsbescherming m.e.r.