Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Modelbrieven RAW Standaard 2005: Grondwerken

Thema:  Bouwmanagement
04-04-2009
Geschreven door: ir. Jan Oege Zijlstra, Schouten_LHA en mr. Ineke Meeuse-Simon

In dit artikel zijn drie modelbrieven opgenomen die gebaseerd zijn op de RAW Standaard 2005. De brieven hebben betrekking op grondwerken.

De brieven zijn gemaakt in MS-Word, ze zijn gemakkelijk te openen en voor eigen doeleinden te gebruiken. Door steeds de tekst tussen vierkante haken te markeren en uw eigen tekst in te vullen maakt u eenvoudig uw eigen brief aan aannemer, opdrachtgever of directie.

In dit artikel:

  • Werken aan dijken in tijgebied in de winterperiode (Artikel 22.02.08 Standaard 2005)/Brief 22(02-08)
  • Instructie uitvoerend personeel natuurtechnisch grondwerk (Artikel 22.33.02 Standaard 2005)/Brief 22(33-02)
  • Klei, beoordeling van de verstrekte gegevens (Artikel 22.03.24 Standaard 2005)/Brief 22(03-24)