Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Levering van bouwstoffen

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Ineke Meeuse-Simon

In dit artikel wordt de meest voorkomende contractvorm voor de levering van bouwstoffen behandeld, namelijk de koopovereenkomst, in dit artikel de toeleverantieovereenkomst genoemd. Er wordt met name aandacht besteed aan de verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen.

Voor een koopovereenkomst dienen de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als uitgangspunt. Deze bepalingen zijn van regelend recht, waarvan bij overeenkomst kan worden afgeweken. Dat gebeurt in veel standaardvoorwaarden. Attentie is geboden als de afnemer als tussenschakel tussen opdrachtgever en leverancier optreedt.

In dit artikel:

  • Overeenkomst voor levering bouwstoffen
  • Betaling van levering bouwstoffen
  • Aansprakelijkheid bij levering bouwstoffen
  • Geschillen bij levering bouwstoffen