Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Oplevering van gebouwen volgens UAV 1989

Thema:  Aanbesteding
12-09-2010

Dit artikel bespreekt de oplevering van gebouwen volgens de regeling in de UAV 1989 in het licht van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Daarbij gaat het alleen om bouwwerken die geen woningen zijn, dus waarbij de opdrachtgever geen consument is, omdat daar specifieke voorwaarden voor gelden.

Aansprakelijkheid geldt in een aantal fasen van de bouw: voor of bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst, tijdens de uitvoering van het werk, bij de oplevering en na de oplevering. Ook kan er sprake zijn van verlate oplevering. In dat verband is de regeling van de oplevering van groot belang. De oplevering is geregeld in de UAV 1989. Deze regeling wordt in dit artikel besproken. Het artikel bevat verder een bespreking van de aansprakelijkheid voor gebreken die bij de oplevering worden gesignaleerd. Ten slotte volgt een bespreking van de regeling in de UAV 1989 van de gevolgen van een verlate oplevering.

In dit artikel:

  • Oplevering in aannemingsovereenkomst