Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Projectontwikkeling en de aanbestedingsplicht

Thema:  Aanbesteding
27-06-2011

Over de aanbestedingsrechtelijke aspecten bij projectontwikkeling is de laatste jaren veel gepubliceerd. Het arrest van het Hof van Justitie inzake Auroux van januari 2007 heeft veel onrust veroorzaakt over de vraag of gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij de overheid met private partijen samenwerkt, via een publiek-private samenwerkingsovereenkomst moeten worden aanbesteed. In diverse publicaties is geprobeerd hierover duidelijkheid te scheppen.

Dit artikel geeft aan de hand van diverse documenten en rechtspraak een overzicht van de actuele stand van zaken met betrekking tot de aanbestedingsplicht ten aanzien van gebiedsontwikkelingsprojecten in Nederland. Allereerst wordt behandeld onder welke voorwaarden sprake is van een aanbestedingsplicht. Vervolgens worden deze voorwaarden toegepast op de gebiedsontwikkelingspraktijk in Nederland.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • Juridisch kader
  • Toepassing van de Europese aanbestedingsplicht op gebiedsontwikkeling in Nederland