Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

De Nieuwe Regeling 2011

Thema:  Bouwmanagement
28-03-2012

Op 30 augustus 2011 is De Nieuwe Regeling 2011 (‘DNR 2011’) gepresenteerd door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten (‘BNA’) en NLingenieurs (voorheen ONRI). Volgens het nieuwsbericht van BNA van dezelfde datum, heeft de herziening van DNR 2005 geresulteerd in inhoudelijke wijzigingen, duidelijkere formuleringen en een betere aansluiting op bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (‘BW’).

In dit artikel over DNR 2011, willen wij de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van DNR 2005 onder de loep nemen en de mogelijke gevolgen voor de praktijk duiden. Wij zullen daarbij telkens de tekst van DNR 2011 als uitgangspunt nemen en de verschillen met DNR 2005 uiteenzetten. Louter taalkundige (tekstuele) aanpassingen die verder geen relevantie hebben voor de (rechts)praktijk, vallen buiten de kaders van dit artikel.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • Samenhangende documenten
  • Begripsbepalingen
  • Algemene bepalingen omtrent de opdracht
  • Bijzondere bepalingen omtrent de opdracht
  • Algemene verplichtingen van partijen
  • Aansprakelijkheid van de adviseur
  • Opzegging van de opdracht
  • Conclusies