Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Geschillenbeslechting in de bouw

Thema:  Bouwmanagement
20-07-2009

Dit artikel belicht de verschillende manieren van geschillenbeslechting in de bouw. Deze geschillenbeslechting in opdracht van één partij of van de partijen gezamenlijk kan door derden worden uitgevoerd en al dan niet bindend zijn. In opkomst is mediation (of minitrage), aan deze vorm wordt dan ook relatief veel aandacht besteed.

In dit artikel:

  • Bouwgeschillen
  • Alternative Dispute Resolution
  • Mediation
  • Minitrage
  • Rol gewone rechter bij bouwgeschillen
  • Arbitrage bij bouwgeschillen
  • Bindend advies bij bouwgeschillen