Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Nevenaannemingsovereenkomst

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Ineke Meeuse-Simon

In dit artikel worden de nevenaannemingsovereenkomst en de daarmee samenhangende coördinatieovereenkomst behandeld. Er wordt met name aandacht besteed aan de risico- en aansprakelijkheidsverdeling van beide overeenkomsten.

Van nevenaanneming is sprake wanneer de opdrachtgever zijn opdracht in aparte delen opsplitst en die delen vervolgens aan verschillende aannemers uitbesteedt. Er ontstaan dan naast elkaar verschillende overeenkomsten van aanneming van werk die aan elkaar nevengeschikt zijn. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en iedere aannemer is dan telkens in een aparte overeenkomst, onafhankelijk van de andere overeenkomsten, geregeld. De nevenaannemers hebben ieder een directe rechtsband met de opdrachtgever.

In principe gelden er in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de respectievelijke aannemers rechten en verplichtingen die vergelijkbaar zijn met die in de klassieke situatie van aanneming van werk met één aannemer. Op deze contracten kunnen daarom ook telkens de UAV of de AVA van toepassing worden verklaard.

De opdrachtgever kan al in de (aannemings)overeenkomsten met de nevenaannemers de verplichting tot toetreding tot een coördinatieovereenkomst bedingen. Aanvaarding van de aannemingsovereenkomst brengt dan aanvaarding van de coördinatieovereenkomst met zich mee.

De kernverplichting van de coördinatieovereenkomst is de plicht tot samenwerking. Doel is dus enerzijds te voorkomen dat bij de uitvoering van het werk bepaalde delen niet op elkaar aansluiten en anderzijds ervoor te zorgen dat van ieders deskundigheid en faciliteiten kan worden geprofiteerd.

In dit artikel:

  • Nevenaanneming
  • Nevenaannemingsovereenkomst
  • Coördinatieovereenkomst
  • Verzekeringen bij nevenaanneming
  • Geschillen bij nevenaanneming