Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Kwaliteitsborging

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: ir. Eric Maatjes

De risico's bij het ontwerp, de conditionering of de uitvoering van bouwwerken zijn de laatste decennia steeds groter geworden. Dit artikel geeft aan de hand van een onderscheid tussen generieke en specifieke risico's een basisaanpak om deze risico's te beheersen, allereerst door gebruik te maken van kwaliteitsborging.

Naarmate bouwprojecten groter en complexer worden nemen de risico's toe. Door risico's in kaart te brengen en op verstandige wijze toe te delen kunnen veel problemen voorkomen worden. Allereerst door kwaliteitsborging toe te passen. Daarnaast moet de aandacht worden gericht op risico's die het gevolg zijn van de specifieke omstandigheden rond een project. Door gericht te faseren en te detailleren ontstaat goed inzicht in risico's en wordt de werklast over de projectduur gespreid. Naast de wat explicietere methoden van risicobeheersing zijn er nog andere methoden zoals het gebruik van standaardregelingen, certificatie, erkenning en selectie.

In dit artikel:

  • Risicobeheersing door kwaliteitsborging