Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Model koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw

Thema:  Bouwmanagement
16-02-2011
Geschreven door: mr. Peter Alers en mr. Jurgen Jansen

In dit artikel wordt de model koop-/aannemingsovereenkomst besproken van Bouwend Nederland, Neprom en NVB, die tot stand is gekomen in overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad (versie 1 januari 2010). Deze overeenkomst is de opvolger van de model GIW-overeenkomst (versie 1 januari 2007) die, in verband met de beëindiging van de activiteiten door het GIW (Garantie Instituut Woningbouw), niet meer wordt toegepast. Aan de orde komen een aantal kenmerken en onderdelen van de model koop-/aannemingsovereenkomst, de daarbij behorende algemene voorwaarden en de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling(en).

In dit artikel kunnen we lezen dat de model koop-/aannemingsovereenkomst een overeenkomst is tussen bouwondernemer en verkrijger tot koop/verkoop en levering van grond (met de eventueel daarop reeds aanwezige opstallen), waarbij de bouwondernemer tevens aanneemt op die grond voor de verkrijger een woning te bouwen dan wel de reeds aanwezige woning af te bouwen. Deze overeenkomst wordt geregeerd door de daarbij behorende algemene voorwaarden.

Op de koop-/aannemingsovereenkomst wordt een garantie- en waarborgregeling (GWR) van toepassing verklaard. Dit gaat op dit moment (januari 2011) om de GWR 2010 van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) of de GWR 2010 van Woningborg. Deze regelingen bieden de consument bescherming: de ondernemer biedt garantie op de woning na oplevering en de waarborgende instantie waarborgt dat die garantie wordt nagekomen en dat de woning wordt afgebouwd, ook in geval van faillissement van de bouwondernemer.

We zien ook hoe de wettelijke regeling inzake koop onroerende zaken en aanneming van werk in het model zijn geïntegreerd en op welke wijze geschillen vanaf 1 januari 2010 door de nieuwe Geschillencommissie Garantiewoningen of de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden beslecht.

In dit artikel:

  • Soort overeenkomst
  • Wetgeving koop en aanneming
  • Garantie- en waarborgregeling (GWR)
  • Verplichtingen in koop-/aannemingsovereenkomst
  • Aansprakelijkheid in koop-/aannemingsovereenkomst
  • Meerwerk in koop-/aannemingsovereenkomst
  • Bouwtijd in koop-/aannemingsovereenkomst
  • Levering grond in koop-/aannemingsovereenkomst
  • Betaling in koop-/aannemingsovereenkomst
  • Geschillenregeling in koop-/aannemingsovereenkomst