Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Gebreken bij koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: Cohen, Deelstra_J, Brinkman-Markx en mr. Sjoerd Rutten

In dit artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij gebreken die bij de oplevering zichtbaar worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uitspraken van de arbiter komen de volgende onderwerpen aan bod: melding van gebreken en de termijn daarvan, de rechtsverwerking, de garantietermijn, het verlenen van bijstand door een deskundige, hoe om te gaan met verborgen gebreken of minderwerk, de vervaltermijn en het hanteren van een nieuwe termijn na herstel van het gebrek. Concreet wordt ingegaan op uiterlijke onvolkomenheden, geluidsisolatie, verzakking van de grond, wateroverlast en een te hoog energieverbruik. Aan bod komen ook de gevolgen van burenrecht als aandachtpunt bij de oplevering en de gevelonderhoudsinstallatie. Het belang van de verkoopbrochure en tekeningen wordt onderstreept en er wordt stilgestaan bij ernstige gebreken. Het artikel besluit met een overzicht van uiteenlopende gebreken die zich voor kunnen doen bij oplevering.

In dit artikel:

 • 1. Melding gebrek binnen redelijke termijn
 • 2. Rechtsverwerking
 • 3. Garantietermijn
 • 4. Bijstand door deskundige
 • 5. Niet-verborgen gebrek
 • 6. Geen verborgen gebrek, wel verrekening als minderwerk
 • 7. Vervaltermijn
 • 8. Nieuwe termijn na herstel
 • 9. Uiterlijke onvolkomenheden
 • 10. Geluidsisolatie
 • 11. Verzakking grond
 • 12. Wateroverlast
 • 13. Te hoog energieverbruik
 • 14. Gevolgen van burenrecht
 • 15. Gevelonderhoudsinstallatie
 • 16. Belang verkoopbrochure en tekeningen
 • 17. Ernstig gebrek, artikel 7A:1645 BW
 • 18. Diverse klachten/gebreken