Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Bouwteamovereenkomst

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: mr. Henk Janssen

In dit artikel staat de bouwteamovereenkomst centraal. Ter verduidelijking wordt eerst een uitvoerige beschrijving gegeven van het bouwteam, waarbij samenstelling en doel en voor- en nadelen van deelname aan bod komen. Vervolgens wordt meer specifiek ingegaan op de bouwteamovereenkomst en de bij deze overeenkomst betrokken partijen.

In dit artikel kunt u lezen dat een bouwteamovereenkomst de rechten en plichten regelt van de deelnemers aan een bouwteam – een samenwerkingsverband dat wordt aangegaan om het ontwerp voor een bouwwerk te maken. Partij bij de bouwteamovereenkomst zijn in elk geval de opdrachtgever, een of meer ontwerpers en een of meer uitvoerende partijen.

Nadat het ontwerp voor het werk door het bouwteam gemaakt is, onderhandelen opdrachtgever en aannemer over de prijs voor de eigenlijke uitvoering van het werk. Een bouwteamovereenkomst bepaalt in de regel dat de opdrachtgever tot het voeren van onderhandelingen met de aannemer verplicht is en dat de aannemer recht heeft op die onderhandelingen. Deze onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een aannemingsovereenkomst.

In dit artikel: