Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Overeenkomstenrecht

Thema:  Wetgeving
29-03-2009
Geschreven door: mr. Teije van Dijk

Bij het tot stand komen van een overeenkomst komt heel wat kijken. In dit artikel komen in chronologische volgorde alle aspecten aan bod die kunnen voorkomen bij een overeenkomst. Eerst is er een precontractuele fase, de fase van het onderhandelen. Daarna komt de daadwerkelijke overeenkomst tot stand, als tenminste niet een van de partijen handelingsonbekwaam is of er geen sprake is van subjectieve wil. Ook kan er sprake zijn van dwaling, bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden. In al die gevallen vervalt de rechtsgeldigheid van de overeenkomst.

De inhoud van het daadwerkelijke contract is ook belangrijk, die moet redelijk en billijk zijn. Tot slot kunnen er nog algemene voorwaarden gelden die van toepassing zijn op een overeenkomst.

Al deze begrippen worden uitgebreid en zo nodig aan de hand van voorbeelden aan u voorgesteld.

Samengevat komt het erop neer dat het van groot belang is een goede overeenkomst op te stellen die door de ene partij is aangeboden en door de andere partij wordt aanvaard. Dit nadat in goede trouw de onderhandelingen zijn afgerond. Is een van de partijen handelsonbekwaam of is er geen sprake van subjectieve wil, dan is het contract rechtsongeldig. Dit geldt ook als er sprake is van dwaling. Rechtshandelingen zijn ook vernietigbaar als bij het tot stand komen van het contract gebruik is gemaakt van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden.

De contractsinhoud wordt mede bepaald door de billijkheid en redelijkheid en is niet geldig voor zover die afwijkt van het dwingend recht. De eventuele verwijzing naar algemene voorwaarden moet daarbij op een correcte manier worden geformuleerd. Deze algemene voorwaarden zelf moeten wel van toepassing zijn op het contract, maar dat betekent nog niet dat de gebruiker zich met succes op deze bepalingen kan beroepen.

In dit artikel:

  • Precontractuele fase van overeenkomsten
  • Totstandkoming van overeenkomsten
  • Wilsgebreken bij overeenkomsten
  • Inhoud van overeenkomsten
  • Algemene voorwaarden bij overeenkomsten