Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Contracten met de overheid

Thema:  Bouwmanagement
20-01-2010
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

In dit artikel komen de algemene aspecten van een overeenkomst tussen de overheid en een projectontwikkelaar aan de orde. De overheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de realisering van een bouwplan. Dit kan leiden tot verschillende soorten contracten, zoals een intentieovereenkomst en een ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst.

Bij de selectie van marktpartijen zijn het aanbestedingsrecht en de regels over staatssteun van belang. Verder is het publiekrecht en de fiscale regelgeving van groot belang bij de totstandkoming en de uitvoering van contracten met de overheid.

In dit artikel:

  • Rol gemeente in bouwproces
  • Grondexploitatie en de gemeente
  • Selectie marktpartijen
  • Typen contracten met gemeente
  • Totstandkoming overeenkomsten met gemeente
  • Fiscale aspecten overeenkomst met gemeente
  • Geschillen met gemeente