Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Werken met de Modelbouwverordening 2012

Thema:  Bestemmingsplan
08-03-2010
Geschreven door: mr. Niek Hoogwout

Dit artikel gaat in op de verplichte en facultatieve eisen in gemeentelijke bouwverordeningen. Deze eisen worden gesteld in samenhang met de eisen in de Woningwet 1991, de Wet ruimtelijke ordening en het Bouwbesluit 2012 aan de hand van de Modelbouwverordening 1992 (laatste versie).

In dit artikel:

 • Belang van de bouwverordening 
 • Hoofdstuk 1 MBV – Algemene bepalingen 
 • Hoofdstuk 2 MBV – Criteria aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen
 • Hoofdstuk 3 MBV – Melding 
 • Hoofdstuk 4 MBV – Plichten bij ingebruikname 
 • Hoofdstuk 5 MBV – Staat van open erven en terreinen 
 • Hoofdstuk 6 MBV – Brandveilig gebruik gebouwen
 • Hoofdstuk 7 MBV – Overige gebruiksbepalingen 0
 • Hoofdstuk 8 MBV – Slopen 
 • Hoofdstuk 9 MBV – Welstand 
 • Hoofdstuk 10 MBV – Overige administratieve bepalingen
 • Hoofdstuk 11 MBV – Handhaving 
 • Hoofdstuk 12 MBV – Straf-, overgangs- en slotbepalingen