Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Planschade

Thema:  Bestemmingsplan
28-09-2011
Geschreven door: mr. Hugo Pennarts

Door planologische wijzigingen, zoals het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan, kan schade ontstaan. Zo kan de waarde van iemands woning door bepalingen van het nieuwe plan dalen. Deze schade (de zogenaamde planschade) dient door het bestuur te worden vergoed in de door de wet genoemde gevallen. Daarbij moet sprake zijn van niet voorzienbare schade door planologische verslechtering die niet onder het normaal maatschappelijk risico valt. Bovendien moet geen sprake zijn van het aanvaarden van het risico dat schade zal optreden. Slechts schade in de vorm van inkomensderving of waardedaling van onroerende zaken komt in aanmerking. Niet de volledige schade wordt vergoed, maar er is sprake van een tegemoetkoming. Een verzoek om een dergelijke tegemoetkoming wordt pas in behandeling genomen als er een recht is betaald.

In dit artikel:

  • Schade door planologische veranderingen
  • Schade door planologische verslechtering
  • Bestuurscompensatie en planschade
  • Soorten planschade
  • Omvang van planschade
  • Risicoaanvaarding bij planschade
  • Procedure bij planschade
  • Rechtsbescherming bij planschade