Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Rechtsbescherming bij geschillen koop-/aannemingsovereenkomst woningbouw

Thema:  Bouwmanagement
29-03-2009
Geschreven door: Cohen, Deelstra_J, Brinkman-Markx en mr. Sjoerd Rutten

Als geschillen voortvloeien uit de oplevering, welke vormen van rechtsbescherming zijn er dan? In dit artikel komt de Vereniging van Eigenaren als procespartij aan bod, evenals de bevoegdheden van de Raad van Arbitrage van de Bouwbedrijven in Nederland. Voorts wordt nader ingegaan op onderwerpen als akte niet-dienen, het spoedeisend belang, vrijwaring en dwangsom. Ook wordt stilgestaan bij een eventuele samenloop als geschillen optreden met de GIW-garantieregeling. Het artikel besluit met de (proces)kostenveroordeling. Dit artikel is opgebouwd uit praktijkvoorbeelden van de RvA.

In dit artikel:

  • 1. Vereniging van Eigenaren als procespartij
  • 2. Bevoegdheid RvA
  • 3. Akte niet-dienen
  • 4. Spoedeisend belang
  • 5. Vrijwaring
  • 6. Dwangsom
  • 7. Samenloop met GIW-garantieregeling
  • 8. Proceskostenveroordeling en kostenveroordeling