Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Standaardtaakbeschrijving 2009

Thema:  Bouwmanagement
26-05-2009
Geschreven door: ir. Dik Spekkink

In dit artikel wordt de Standaardtaakbeschrijving 2009 beschreven. Hierin zijn alle separate takenlijsten bestemd voor architecten, ingenieurs en adviseurs en tuin- en landschapsarchitecten samengevoegd tot één lijst en zijn de taken inhoudelijk zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Een belangrijke reden hiervoor is de sterk toenemende aandacht voor geïntegreerd ontwerpen.

In dit artikel:

  • Introductie
  • Het begrip 'taak'
  • Het doel van de STB
  • Gebruik van de STB bij verschillende typen projecten
  • De opbouw van de STB
  • Soorten taken
  • De onderdelen van een taakbeschrijving
  • Navigeren door de STB
  • Werken met sjablonen
  • Verbeteringen ten opzichte van de STB 2005