Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Vormen van combinaties bij projectontwikkeling en bouw

Thema:  Bouwmanagement
24-06-2014
Geschreven door: mr. René van Wijk (H)

Bij het aangaan van een samenwerkingsverband tussen projectontwikkelaars en/of bouwbedrijven met het oog op een gezamenlijke gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, opstalontwikkeling en/of bouw van een project moeten zij een keuze maken tussen een samenwerking zonder vennootschap en een samenwerking in de vorm van een personenvennootschap of een rechtspersoon. In het laatste geval wordt over het algemeen gekozen tussen een maatschap, een vennootschap onder firma ('vof'), een commanditaire vennootschap ('cv'), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ('bv') en een naamloze vennootschap ('nv'). Verder zijn nog enkele combinaties van personenvennootschappen en/of rechtspersonen mogelijk.

In dit artikel worden enkele vormen van een ontwikkelingscombinatie of een bouwcombinatie behandeld. Het artikel bevat een uitwerking van de verschillende typen samenwerking die mogelijk zijn. Eerst worden enkele begrippen kort toegelicht, waarna de samenwerking zonder vennootschap of rechtspersoon, alsmede de verschillende typen van personenvennootschappen en rechtspersonen worden behandeld en de verwantschap tussen de typen. Tot slot worden enkele combinaties van personenvennootschappen en/of rechtspersonen besproken.

In dit artikel:

  • Combinatie bij projectontwikkeling en bouw
  • Praktijkvoorbeeld
  • Personenvennootschap en rechtspersoon bij projectontwikkeling en bouw