Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Parkmanagement

Thema:  Wetgeving
29-03-2009
Geschreven door: mr. Ralph Houthuizen

Een van de oplossingen voor het onderhoud van bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen is parkmanagement. Dit artikel gaat in op het doel en de verschillende fasen van parkmanagement. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende verschijningsvormen van de parkmanagementorganisatie.

Het doel van parkmanagement is het verkrijgen en voor langere tijd behouden van een bepaald kwaliteits- en waardeniveau en het voorkomen van toekomstige verpaupering en veroudering van de locatie. Om tot een goed parkmanagement te komen is een parkmanagementorganisatie noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden voor deze organisatie, zoals de gemeenschap, erfpacht, appartementsrecht en het kettingbeding.

In dit artikel: