Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Vragen over vastleggen van de toestand en beslechting van geschillen in UAV 2012

Thema:  Bouwmanagement
05-12-2016

In '101 vragen over de UAV' zijn vragen over de UAV 2012  verzameld waarmee adviseurs in de bouwpraktijk met enige regelmaat te maken krijgen. Het zijn vragen van opdrachtgevers, directievoerders en aannemers over de praktische toepassing van de UAV 2012. Deze vragen zijn van een praktisch antwoord voorzien. De antwoorden op de vragen zijn bedoeld om u op weg te helpen bij de beantwoording van de vragen. Bij de beantwoording is geen uitgebreid onderzoek naar de rechtspraak gedaan, maar uitsluitend gebruik gemaakt van de ervaring van de auteurs en de redactie. Bij vragen over de toepassing van de UAV 2012  is het zo nodig raadzaam juridisch advies te vragen.

In dit artikel wordt antwoord gegeven op drie vragen over vastleggen van de toestand, beslechting van geschillen en voortzetting van het werk. Het betreft hier de paragrafen 48, 49 en 50 van de UAV 2012.

In dit artikel:

  • Paragraaf 48 Vastleggen van de toestand
  • Paragraaf 49 Beslechting van geschillen
  • Paragraaf 50 Voortzetting van het werk