Gebruikerslogin

Contracteren in de bouw

Het bestek

Thema:  Aanbesteding
29-03-2009
Geschreven door: ir. Jan Oege Zijlstra

Om een gebouw, weg, sluis, spoorlijn of ander werk te kunnen bouwen zal eerst een ontwerp moeten worden gemaakt. Het ontwerp is echter in veel gevallen onvoldoende om als basis voor de feitelijke bouw, respectievelijk de uitvoering van het werk te dienen. Daartoe wordt het ontwerp nader gedetailleerd en beschreven in een document dat 'bestek' wordt genoemd. Zo is het gebruikelijk dat de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp en wat daarmee samenhangt en vervolgens het uit te voeren werk en de daaraan te stellen eisen beschrijft in een bestek.

Uit dit artikel blijkt dat veel opdrachtgevers in de GWW-sector hun bestekken samenstellen met behulp van standaardbesteksteksten. Het GWW-standaardbestek staat voor een combinatie van algemeen aanvaarde standaardbepalingen en catalogi met standaard(keuze)teksten, waarmee eenduidige en juridisch verantwoorde bestekken worden samengesteld door toepassing van de RAW-systematiek – het geheel van uitgangspunten en afspraken tussen opdrachtgevers en aannemers. Het RAW-bestek is een (project)bestek dat met behulp van het GWW-standaardbestek op de juiste wijze, conform de RAW-systematiek is samengesteld.

Dit artikel gaat van start met een beschrijving van de juridische, technische en economische functie van het bestek. Vervolgens wordt nader ingegaan op het GWW-standaardbestek, de RAW-systematiek en het RAW-bestek.

In dit artikel:

  • Functies van het bestek
  • GWW-standaardbestek