Gebruikerslogin

Veilig Werken

RI&E Elektromagetische velden (gids voor goede praktijken)

Thema:  Arbo en veiligheid
03-11-2017

Er is een praktische gids opgesteld om werkgevers, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, te helpen begrijpen wat zij moeten doen om te voldoen aan de EMV-richtlijn (Richtlijn 2013/35/EU – EMV = elektromagnetische velden). In de Europese Unie staan de algemene maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk vermeld in de kaderrichtlijn (Richtlijn 89/391/EEG). De EMV-richtlijn geeft hoofdzakelijk bijkomende details over de wijze waarop de doelstellingen van de kaderrichtlijn voor de specifieke situatie van werken met elektromagnetische velden kunnen worden behaald. 

In dit artikel:

  • Elektromagnetische velden – Niet-bindende gids van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2013/35/EU