Gebruikerslogin

Veilig Werken

Toolbox Besloten ruimten

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In dit artikel wordt puntsgewijs besproken waarop moet worden gelet bij het betreden en werken in besloten ruimten. Aan de orde komt een specifieke werkwijze, gasmeten, ventilatie, te nemen organisatorische maatregelen als mangatwacht en persoonlijke beschermingsmiddelen. Aparte aandachtspunten zijn er voor lassen en overig heet werk en elektriciteit. Kortom, de nodige informatie voor een toolboxmeeting met betrekking tot besloten ruimten.

In dit artikel:

  • Werkwijze
  • Gas meten
  • Ventilatie
  • Organisatorische maatregelen (mangatwacht)
  • Lassen en overig heet werk
  • Elektriciteit
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen