Gebruikerslogin

Veilig Werken

Last Minute Risico Analyse (LMRA)

Thema:  Arbo en veiligheid
03-11-2017

Werkgevers zijn onder andere verplicht om de gevaren die zijn verbonden aan de werkzaamheden in hun bedrijf, te inventariseren en te evalueren. Dat wil zeggen dat elke organisatie een overzicht en beoordeling moet maken van de risico's die het werk met zich meebrengt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Voor alle soorten werkzaamheden waarbij verhoogde risico’s (kunnen) ontstaan, bestaat altijd een manier om werkzaamheden verantwoord 'veilig uit te voeren'. Heel veel incidenten, ongevallen en verliezen worden veroorzaakt door het niet volgen van juiste werkwijzen, procedures of afspraken.

Altijd en dus niet alleen wanneer er zich nog nieuwe gevaren voordoen tijdens het werk, is het verstandig om ter plekke opnieuw een inschatting van de risico’s te maken. Dit noemen we een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) en deze bestaat  uit drie stappen.

In dit artikel:

  • Stappen Last Minute Risico Analyse
  • Risicofactoren