Gebruikerslogin

Veilig Werken

Vertaling veiligheids- en gezondheidssignalering

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2010

Als werkgever bent u niet alleen verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van vaste werknemers maar ook voor de tijdelijke medewerkers en medewerkers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen maar die wel in uw bedrijf werken. U hoort voor een goede werkomgeving te zorgen.

Als werkomgeving, gereedschap, machines of voertuigen gevaar voor gezondheid of veiligheid kunnen opleveren, is de werkgever verplicht om de werknemer te waarschuwen via doeltreffende veiligheids- of gezondheidssignalering. Veiligheidssignalering waarschuwt namelijk uw werknemers voor risicovolle situaties. Ook helpen veiligheidsborden een vluchtroute te vinden bij brand of andere calamiteiten. Veiligheidssignalering kan daarmee levens redden.

U dient de medewerkers te informeren in de taal die ze machtig zijn. Dit artikel biedt een overzicht van de vertalingen van veiligheids- en gezondheidssignalering. Pictogrammen en termen zijn vertaald in de meest gebruikte Oost-Europese talen; Pools, Roemeens en Slowaaks en de meest voor de hand liggende West-Europese talen; Engels, Frans en Duits.

U kunt de vertalingen ook als model downloaden.

In dit artikel:

  • Vertaling van veiligheidssignalering in het Pools, Roemeens en Slowaaks
  • Vertaling van veiligheidssignalering in het Engels, Frans en Duits
  • Vertaling van veiligheidssignalering in het Pools, Roemeens en Slowaaks
  • Vertaling van veiligheidssignalering in het Engels, Frans en Duits