Gebruikerslogin

Veilig Werken

Verantwoordelijkheid op de werkplek

Thema:  Arbo en veiligheid
03-05-2009

Wie is er verantwoordelijk voor ongevallen op de werkplek? De werknemer die geen helm droeg toen er een stuk gereedschap vanaf een stellage op zijn hoofd terechtkwam? De werknemer die dat stuk gereedschap uit zijn handen liet vallen? De ploegleider die een oogje dichtkneep bij het niet dragen van de helm? Of de werkgever die wel wist dat in zijn bedrijf de regels voor het dragen van helmen niet altijd werden nageleefd? Elke situatie is weer anders. Het is lang niet altijd eenvoudig om de 'schuldige' van een ongeval of een gevaarlijke situatie aan te wijzen. En de 'schuldige' is lang niet altijd degene die uiteindelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor een ongeval. Een overzicht van de betrokken partijen, sanctiebeleid en aansprakelijkheid.

In dit artikel:

  • Werkgever: zorgplicht
  • Werknemer: medeverantwoordelijk
  • Uitzendkrachten: gelijke behandeling
  • Sanctiebeleid: sluitstuk van arbobeleid
  • Aansprakelijkheid: wie krijgt de rekening?
  • Tot slot