Gebruikerslogin

Veilig Werken

Veiligwerkvergunning

Thema:  Arbo en veiligheid
28-09-2011

Voor het minimaliseren van risico's en het zekerstellen van risicobeheersmaatregelen, inclusief communicatie hierover met de betrokken partijen, kan een controlesysteem worden opgezet: de zogenoemde werkvergunningen. Dit artikel laat zien

  • wat er nodig is om een werkvergunningensysteem op te zetten;
  • wat er in een veiligwerkvergunning moet staan; en
  • hoe u deze moet invullen.

Het artikel bevat tevens een checklist voor het uitvoeren van een werkplekinspectie of veiligheidsaudit.

Een Excel-versie van een veiligwerkvergunning kunt u ook downloaden.

In dit artikel:

  • Gemeenschappelijke oorzaken ongevallen
  • Werkvergunningensysteem
  • Inhoud werkvergunning
  • Checklist veiligheidsaudit