Gebruikerslogin

Veilig Werken

Werken langs het water

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Bij werkzaamheden langs het water krijgt men te maken met een aantal aanvullende of afwijkende risico's, waarvoor meestal aanvullende maatregelen nodig zijn. In dit artikel wordt gekeken naar de aard en omvang van deze risico's en mogelijke beheersingsmaatregelen. We gaan daarbij niet 'de diepte in' met betrekking tot de werkzaamheden in de baggerindustrie en andere 100% waterbouw, noch op de offshore-industrie. Voor deze bedrijfstak is veiligheid op het water de dagelijkse bezigheid. Dit deel is gericht op die bouworganisaties die incidenteel met werkzaamheden op of nabij het water te maken hebben. Wel zal kort wat verteld worden over deze bedrijfstakken, zodat de 'leek' een goede ingang heeft om zelf verder informatie te verzamelen.

In dit artikel:

  • Risico's van werken langs het water
  • Algemene maatregelen werken langs het water
  • Voorbereiding op calamiteiten bij werken langs het water
  • 'Echte waterbouw'
  • Offshore-industrie