Gebruikerslogin

Veilig Werken

Arbothema: gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Thema:  Gevaarlijke stoffen
08-09-2016

Op de werkvloer kunnen medewerkers in contact komen met allerlei 'chemische' stoffen. Denk aan acetyleen, propaan, bitumendamp, brandstoffen, lasrook, koelvloeistof en vluchtige oplosmiddelen zoals thinner. Hierbij kan sprake zijn van gezondheidsrisico's waardoor beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit arbothema behandelt deze onderwerpen.

In dit artikel:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Beheersmaatregelen
 • Veiligheidsinformatiebladen
 • U bent verantwoordelijk
 • Gedrag medewerkers
 • Opslag en calamiteiten zoals explosies
 • Roken op de werkvloer
 • Asbest en vezels
 • Kwartsstof 
 • Lasrook en soldeerdampen
 • Oplosmiddelen
 • Teer- en bitumendampen
 • Ammoniak
 • Biologische agentia
 • Meer weten over gevaarlijke stoffen en biologische agentia?