Gebruikerslogin

Veilig Werken

Arbothema: functie-inhoud en werkdruk

Thema:  Arbo en veiligheid
08-09-2016

In dit arbothema wordt eerst toegelicht hoe functies een uitvloeisel zijn van de verdeling van al het werk binnen een organisatie. Daarna komt aan bod hoe gelaagd en hoe dynamisch functies zijn. Apart wordt stilgestaan bij de specifieke voorwaarden waaraan functies, mede vanuit de Arbowet, moeten voldoen. Ten slotte wordt aangereikt wat de mogelijkheden zijn om knelpunten bij functie-inhoud en werkdruk aan te pakken.

In dit artikel:

 • Functie-inhoud en werkdruk
 • Werkverdeling en functies
 • Functie-taken, -activiteiten en -handelingen
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Functie in beweging
 • In functie blijven
 • Functievolledigheid
 • Moeilijkheidsgraad
 • Kortcyclische arbeid/repeterende werkzaamheden
 • Autonomie
 • Contactmogelijkheden
 • Informatievoorziening
 • Agressie en geweld
 • Werkdruk en stress
 • Aanpak van functie-inhoud en werkdruk
 • Meer weten over functie-inhoud en werkdruk?