Gebruikerslogin

Veilig Werken

Beleid en organisatie

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In dit artikel wordt op hoofdlijnen toegelicht wat arbo- en verzuimbeleid is, wat de wet hierover zegt en welk maatwerk in de praktijk noodzakelijk is. Verder worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen besproken, de verantwoordelijkheid voor derden en het inschakelen van deskundige bijstand. Het artikel sluit af met een conclusie.

In dit artikel:

  • Inleiding arboregelgeving
  • Wat is arbo- en verzuimbeleid?
  • Wat vraagt de wet?
  • Arbobeleid = maatwerk
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Deskundige bijstand
  • Verantwoordelijkheden voor derden
  • Conclusie