Gebruikerslogin

Veilig Werken

Arbothema: werk- en rusttijden

Thema:  Arbo en veiligheid
10-09-2016

De wettelijke bepalingen bij de werk- en rusttijden beogen de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen tegen optredende vermoeidheid. Vermoeidheid kan tenslotte leiden tot fouten, ongevallen en verzuim. Werken in ploegendienst en 's nachts werken krijgen daarom veel aandacht binnen de Arbeidstijdenwet. Elke organisatie zal moeten kunnen aantonen de normen in acht te nemen en moet hiertoe haar werktijdenregeling schriftelijk vastleggen en daarnaast de daadwerkelijk gewerkte uren van haar werknemers bijhouden. Ook moet elke organisatie haar werknemers voorlichten over haar werktijden en dienstroosters. Dit arbothema gaat in op werk- en rusttijden. 

In dit artikel:

  • Arbeidstijdenwet
  • Minimumrusttijden
  • Maximumarbeidstijden
  • Nachtdiensten
  • Overwerk
  • Pauzes
  • Ploegendienst
  • Meer weten over werk- en rusttijden?