Gebruikerslogin

Veilig Werken

Geluid of lawaai: waar ligt de grens?

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Van de vijf zintuigen die de mens tot zijn beschikking heeft, is het gehoor van het grootste belang voor de vorming van zijn persoonlijkheid. Het gehoor stelt hem in staat te communiceren. Het is alles of niets: het gehoor kan geen geluiden buitensluiten, zoals onze ogen die we kunnen sluiten als het licht te fel wordt. Als geluid hindert of schade berokkent, spreken we van lawaai. Lawaai is altijd hinderlijk en kan blijvende gehoorschade opleveren. Ook op de werkplek.

In dit artikel:

  • Wat is geluid?
  • Het gehoororgaan
  • Te veel lawaai
  • Lawaaidoofheid
  • Lawaai op de werkplek
  • Beschermende wetgeving
  • Audiometrisch onderzoek
  • Maatregelen
  • Preventie
  • Gehoorbeschermingsmiddelen