Gebruikerslogin

Veilig Werken

Werken met derden

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Werken met derden, wat verstaan we daaronder?

Onder derden worden verstaan:

 • ingeleende werknemers, uitzendkrachten, stagiairs en vakantiewerkers;
 • anderen die als gevolg van de werkzaamheden van bedoelde werkgever gevaar lopen, zoals:
  • medewerkers van andere werkgevers,
  • zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers),
  • bezoekers,
  • verkeersdeelnemers,
  • omwonenden,
  • maar ook onbevoegden die zich toegang verschaffen tot de bouwplaats, bijvoorbeeld kinderen.

Bij werken met derden hebben we te maken met verschillende firma's met andere voorschriften en regels. De firma's zijn niet van elkaars regels en voorschriften op de hoogte en zijn dus ook niet op de hoogte van de risico's en gevaren van de tegenpartij.

Om te voorkomen dat een werknemer van de ene firma 'struikelt' in de risico's en gevaren van de 'derde' moet er dus enige vorm van communicatie plaatsvinden.

Met dit artikel willen we trachten meer inzicht te geven in de wettelijke aspecten, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en het sanctiebeleid.

In dit artikel:

 • Wettelijke aspecten werken met derden
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
 • Inspecties
 • Sancties