Gebruikerslogin

Veilig Werken

Taakrisicoanalyse (TRA)

Thema:  Arbo en veiligheid
02-12-2012

Werkgevers zijn onder andere verplicht om de gevaren die zijn verbonden aan de werkzaamheden in hun bedrijf te inventariseren en te evalueren. Dat wil zeggen dat elke organisatie een overzicht en beoordeling moet maken van de risico's die het werk met zich meebrengt voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Hiervoor is de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) een belangrijk wettelijk verplicht instrument. Voor het inventariseren van specifieke taken of 'klussen', wordt, naast de RI&E, gebruik gemaakt van een taakriscoanalyse (TRA). Deze analyse kan nuttig zijn bij het opsporen van de risico's en bij het uitschakelen of beheersen daarvan. Als bijlage bevat dit artikel een PowerPoint-presentatie over een TRA.

In dit artikel:

  • Inleiding
  • Risico’s
  • Taakrisico’s 
  • Veiligheidsaspecten in de werkvoorbereiding
  • Het opstellen van een TRA 
  • Communicatie van taakrisico’s en beheersmaatregelen naar de werkvloer
  • Aandachtspunten bij de uitvoering van taakrisicovolle werken 
  • Conclusie
  • Bijlage