Gebruikerslogin

Veilig Werken

Toolboxmeetings

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In dit artikel behandelen we eerst een achtergrond vanuit de Arbowet in het kader van voorlichting en onderricht, een achtergrond uit de VGM Checklist Aannemers en een uitleg uit de Van Dale over het woord toolboxmeeting. Daarna volgen de doelstelling voor het geven van deze vorm van veiligheidsoverleg alsmede tips voor zowel het voorbereiden als het geven van een goede toolbox zodanig dat de informatie die men wil geven, ook daadwerkelijk bewust bij de ontvanger terechtkomt. Verder worden nog kort twee praktijkvoorbeelden aangehaald voor het belang, vanuit wettelijk oogpunt, van deze vorm van periodiek overleg met de medewerkers.

In aparte artikelen zijn losse toolboxonderwerpen uitgewerkt. Deze kunt u als leidraad gebruiken bij uw toolboxmeetings.

In dit artikel:

  • Arbowet: artikel voorlichting en onderricht
  • VCA: VGM-communicatie en -overleg
  • Definitie en ontstaan toolboxmeeting
  • Verleden versus heden
  • Toolboxmeeting versus werkoverleg
  • Jurisprudentie omtrent voorlichting en onderricht