Gebruikerslogin

Veilig Werken

Relevante wetgeving keuring arbeidsmiddelen

Thema:  Arbo en veiligheid
18-05-2011

In werksituaties zijn de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling van toepassing. In de artikelen 7.2a, 7.4a en 7.5 van het Arbobesluit staan bepalingen met betrekking tot keuring en onderhoud van arbeidsmiddelen. Deze bepalingen worden in dit artikel integraal weergegeven.

In dit artikel:

  • Wetgeving
  • Nota van toelichting bij het Arbeidsomstandighedenbesluit