Gebruikerslogin

Veilig Werken

Brandveiligheid op de bouwplaats

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Op bouwplaatsen kunnen door verschillende oorzaken en op verschillende momenten risico's van brand aanwezig zijn. Dat varieert van grondwerken (brandstof in de tanks van machines en in mobiele tankstations, maar ook gasleidingen in de grond) tot de afwerking (dakdek- en loodgieterwerkzaamheden met vuur). Brand is een zeer ingrijpende gebeurtenis. De gevolgen kunnen bestaan uit zeer ernstig letsel van gewonden, maar ook uit grote schadeposten. Bij een grotere brand kan zelfs de hele bouw verloren gaan. Het is daarom van het grootste belang om brand te voorkomen en zo nodig te bestrijden.

In dit artikel:

  • Risico's van brand
  • Wettelijk kader brandveiligheid
  • Aanpak brandveiligheid
  • Wat is brand?
  • Brandpreventie op de bouwplaats
  • Preparatie op de bouwplaats