Gebruikerslogin

Veilig Werken

Bedrijfshulpverlening

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

In dit artikel vindt u meer informatie over het calamiteitenplan en het opzetten van de bedrijfshulpverlening. Specifiek wordt ingegaan op BHV op een bouwplaats. Verder is aandacht voor de opleidingseisen die gesteld worden aan het opleiden van BHV’ers.

In dit artikel:

  • Inleiding bedrijfshulpverlening
  • Bedrijfsnoodplan
  • Bedrijfshulpverlening/bedrijfsnoodplan opzetten
  • Bedrijfshulpverlening op bouwplaats
  • Opleidingseisen BHV