Gebruikerslogin

Veilig Werken

Werken in de buurt van gsm- en UMTS-antennes

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

De mobiele telefoon is onmisbaar geworden in ons bestaan. Veel gebruikers kunnen zich een leven zonder mobiele telefoon niet meer voorstellen. Voordelen zijn onder andere dat ongelukken en noodsituaties direct gemeld kunnen worden, zodat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn en dat velen zich op straat veiliger voelen met een mobiele telefoon.

De toename van het gebruik van de mobiele telefoon leidt echter ook tot een toename van het aantal antennelocaties en basisstations. Berichten in de media over mogelijke nadelige effecten op de gezondheid als gevolg van de blootstelling aan elektromagnetische velden die voor de communicatie tussen mobiele telefoons en de bijbehorende antennelocaties en basisstations nodig zijn, leiden regelmatig tot discussies en angst. Het plaatsen van nieuwe antennelocaties leidt nog regelmatiger tot tegenstand van omwonenden.

Kortom, er bestaat nog steeds veel onrust over de mogelijke schadelijke consequenties voor de gezondheid van mensen die worden blootgesteld aan elektromagnetische velden van gsm- en UMTS-locaties.

In dit artikel:

  • EMF-richtlijn
  • ICNIRP
  • Gezondheidsraad
  • Elektrisch en magnetisch veld
  • Elektromagnetisch spectrum
  • Gezondheidseffecten
  • Menselijke risicobeleving
  • Blootstelling van een medewerker
  • Vaststelling van de veiligheidszones