Gebruikerslogin

Veilig Werken

Veilig werken met minigravers

Thema:  Arbo en veiligheid
08-03-2010

Dit artikel geeft tips en aanwijzingen aan machinisten van minigravers om zo veilig mogelijk met deze machines te kunnen werken. Het gaat eerst in op het gebruik van minigravers, alvorens de veiligheidsnormen worden besproken.

In dit artikel:

  • Gebruik en begrippen
  • Algemene veiligheid
  • Werkplek
  • Bediening
  • Rijden
  • Werken langs de openbare weg
  • Tanken
  • Parkeren