Gebruikerslogin

Veilig Werken

VGM-overleg en communicatie

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Communicatie is een proces. Niets meer en niets minder. Wordt dat proces verstoord, dan faalt de communicatie. De gevolgen daarvan kunnen, afhankelijk van de doelstelling, variëren van onbeduidend tot fataal. Ook op de bouwplaats vinden tal van ongevallen plaats die te wijten zijn aan slechte of geheel ontbrekende communicatie. In het kader van veilig werken is een goed gestructureerde en effectieve communicatie essentieel. Werkbesprekingen, toolboxmeetings, overleggen, het gaat hierbij allemaal over communicatie.

Communicatie lijkt een simpele, voor de hand liggende handeling. We communiceren de hele dag door, vaak zonder er erg in te hebben. We praten en lezen. Ongenoegen, onbegrip, blijdschap uiten we door lichaamstaal: ontevreden gezichtsuitdrukking, vragende ogen, lachen. Maar luisteren we ook altijd, registreren we wat we lezen, begrijpen we wat er gezegd wordt? Is onze interpretatie van wat wij horen of lezen gelijk aan die van de spreker of schrijver?

Op de bouwplaats werken vaak meerdere mensen in onderaanneming. Iedere onderaannemer heeft weer z'n eigen werkwijze en aanpak. Juist daarom is het belangrijk dat er grondig en gestructureerd met elkaar wordt gecommuniceerd. De een moet weten waar de ander mee bezig is. Ieder moet de taal van de ander begrijpen. De grootste fout is dat men geneigd is aan te nemen dat een ander wel iets zal weten. Als het om communicatie gaat, luidt het devies: nóóít iets aannemen.

Begrijpen hoe het proces in elkaar steekt, waar de valkuilen zijn en hoe u ervoor kunt zorgen dat er goed wordt gecommuniceerd (welke middelen er zijn) maakt het makkelijker om duidelijk en helder te communiceren, waardoor u uw doelstelling ook daadwerkelijk bereikt. In dit artikel leest u over alle facetten van communicatie en over communicatiemiddelen in het kader van VGM.

In dit artikel:

  • Wettelijk kader communicatie
  • Het communicatieproces
  • Vormen van communicatie
  • Wanneer spreken we van een geslaagde communicatie?
  • Factoren die communicatie beïnvloeden
  • Non-verbale communicatie
  • Praten en horen versus spreken en luisteren
  • Communicatiemiddelen in het kader van VGM
  • Richtlijnen voor een goede communicatie