Gebruikerslogin

Veilig Werken

Veilig onderhoud

Thema:  Arbo en veiligheid
15-12-2011

Onderhoud is een van de activiteiten op de werkvloer die niet alleen invloed heeft op de gezondheid en veiligheid van de werknemers die rechtstreeks betrokken zijn, maar ook op die van andere werknemers. Indien er geen veilige werkprocedures worden gevolgd en het werk niet naar behoren wordt uitgevoerd liggen er verschillende gevaren en risico’s op de loer. Dit artikel helpt u bij het opstellen van de juiste werkprocedures, waardoor veilig onderhoud opgenomen kan worden in het algemene bedrijfsbeheerssysteem. Een risicobeoordeling wordt gemaakt van zowel voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase van het onderhoudproces.

In dit artikel:

  • Risico’s onderhoud
  • Basisregels voorbereiding veilig onderhoud
  • Basisregels uitvoering veilig onderhoud