Gebruikerslogin

Veilig Werken

Werken op daken

Thema:  Arbo en veiligheid
04-05-2009

Dit artikel kijkt naar de risico’s die er zijn bij het werken op daken. Wat kan en moet er gedaan worden om veilig op daken te kunnen werken. Er wordt onder andere gekeken naar het gebruik van valbeschermingsmiddelen en ladders.

In dit artikel:

  • Valrisico's, verplichtingen en voorzieningen
  • Gebruik van valbeschermingsmiddelen
  • Gebruik van ladders