Gebruikerslogin

Veilig Werken

Opslag gevaarlijke stoffen

Thema:  Gevaarlijke stoffen
04-05-2009

We komen bijna dagelijks in contact met gevaarlijke stoffen, vaak zonder dat we er echt aandacht aan schenken. Zo zijn in de praktijk op elk bedrijf of elke bouwlocatie wel gevaarlijke stoffen aanwezig. Denk hierbij aan bestrijdingsmiddelen, reinigingsproducten, ontsmettingsmiddelen, enzovoort. Maar al te vaak wordt achteloos omgesprongen met deze producten.

Toch houdt het werken met dergelijke stoffen risico's in; in de eerste plaats voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Bovendien kunnen voorvallen met gevaarlijke stoffen ook belangrijke gevolgen hebben voor het milieu, ze kunnen bijvoorbeeld verontreiniging van bodem, water en lucht veroorzaken.

Ieder jaar gaat er weer een aantal opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen in brand op. Dit betreft zowel grote opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen, maar ook kleinere (tijdelijke) opslagplaatsen, bijvoorbeeld op bouwplaatsen. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld voor het omgaan met de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit om schadelijke gevolgen voor mens en milieu zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.

In dit artikel:

  • PGS 15
  • Wanneer is PGS van toepassing?
  • Wms vervangen door ADR-klassen
  • Opslag
  • Explosieveiligheid en opslag
  • Belangrijke symbolen