Gebruikerslogin

Veilig Werken

Ongevallenmeldingen

Thema:  Arbo en veiligheid
07-05-2009

Dit artikel gaat verder in op de wettelijke kaders met betrekking tot ongevallen tijdens het werk en behandelt onder meer de risico’s op ongevallen, oorzaken van ongevallen en de verantwoordelijkheden. Het artikel sluit af met een ongevalsanalyse.

In dit artikel:

  • Ongevallen tijdens het werk
  • Wettelijke kaders ongevallen
  • Arbowet en ongevallen
  • Wat is een ongeval?
  • Werken en het risico op een ongeval
  • Verhouding bijna-ongevallen en ernstig letselongeval
  • Oorzaken van ongevallen
  • Van verantwoordelijkheid tot letsel/schade
  • Ongevallen kosten meer dan geld
  • Ongevalsanalyse